Zelena čistka na Novom Bokanjcu - uklonjeno 158 tona otpada

Povodom Dana Planeta Zemlje 22. travnja zajedničkom akcijom Grada Zadra i trgovačkih društava Čistoće d.o.o. i Vodovoda d.o.o. provedena je akcija uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u šumi na predjelu Novog Bokanjca.   |   18.04.2019.

 

Povodom Dana Planeta Zemlje 22. travnja zajedničkom akcijom Grada Zadra i trgovačkih društava Čistoće d.o.o. i Vodovoda d.o.o. provedena je akcija uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u šumi na predjelu Novog Bokanjca. U višednevnoj akciji uklonjeno je čak 158 tona otpada (većinom građevinski otpad).

S obzirom da su divlja odlagališta veliki problem koji se često ističe i od strane građana i medija, Grad Zadar poduzima niz radnji kako bi se to spriječilo, kao što je učestala i redovita kontrola lokacija putem komunalnog redarstva, suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Zadarskom i Hrvatskim šumama u provedbi kontrole nad lokacijama, postavljanje tabli zabrane odlaganja otpada i  edukacija građana o pravilnom postupanju s otpadom. Budimo odgovorni i otpad odlažimo na za to predviđena mjesta kako bi prirodu i čisti okoliš sačuvali, ne samo za nas, već i za budućnost.

 

 

 

 


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.