Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Po dostavljenoj prijavi na Javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada   |   23.02.2019.

 

Po dostavljenoj prijavi na Javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Gradu Zadru odobrena su sredstva u visini do 85% prihvatljivih troškova za nabavu 19.300 spremnika volumena 240 litara i 990 spremnika volumena 1100 litara za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada.

Postupak nabave predmetnih spremnika za sve JLS-ove provesti će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Zanimanje za spremnike iskazalo je 407 općina i gradova te će Fond  provesti objedinjeni postupak za nabavu ukupno 1,23 milijuna spremnika.

Nabava spremnika pomoći će u kompletiranju komunalne infrastrukture vezane za uspostavu učinkovitog sustava gospodarenja otpadom.


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.