Od 1. listopada 2018., Čistoća d.o.o., Zadar počinje s novim načinom preuzimanja glomaznog otpada

Od 1. listopada 2018., Čistoća d.o.o., Zadar počinje s novim načinom preuzimanja glomaznog otpada, u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom ...   |   17.09.2018.

 

Od 1. listopada 2018., Čistoća d.o.o., Zadar počinje s novim načinom preuzimanja glomaznog otpada, u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Grada Zadra (GGZ  ) i Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15).

Sukladno gore navedenim propisima, davatelj javne usluge (Čistoća d.o.o., Zadar) dužan je u okviru javne usluge jednom godišnje preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na lokaciji obračunskog mjesta bez naknade, odnosno ova usluga je sadržana u redovnoj cijeni javne usluge. Količina otpada koja se odvozi ograničena je na 2m3  po odvozu.

Davatelj javne usluge dužan je preuzeti glomazni otpad na obračunskom mjestu i više puta ukoliko to korisnik zatraži, ali u tom slučaju  je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza otpada do reciklažnog dvorišta. Svako sljedeće preuzimanje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta plaća se prema Cjeniku Čistoće d.o.o. koji je postavljen na Internet stranice društva

Dakle, korisnik usluga naručuje preuzimanje glomaznog otpada na posebnom obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Čistoće d.o.o., a može se preuzeti i osobno u prostorijama  društva. Djelatnik Čistoće d.o.o. povratno javlja korisniku usluge te se dogovaraju o odgovarajućem terminu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel.  023/234-815.

Glomazni otpad čine stvari koje su propisane Naputkom o glomaznom otpadu

Prema Naputku o glomaznom otpadu, u glomazni otpad spada:

1. KUPAONSKA OPREMA
kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.) tuš kada, sauna
kada za djecu
kupaonski ormar i police
zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša)
umivaonik
toalet i bide (školjka i daska)
slavina za vodu, nosač tuša, i crijevo za tuš
stalak za ručnike i sl.
ogledalo
 
2. STVARI ZA DJECU
krevet za dijete
stolica i hodalica za dijete
veće igračke
dječja kolica
auto sjedalica za dijete
 
3. PODNE OBLOGE
tepih, laminat, linoleum, parket, krzno i sl.
 
4. NAMJEŠTAJ
ormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić i sl.
polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.)
stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagovaonu, toaletni i sl.)
stolac, klupa, barska stolica
zidni/stolni sat većih dimenzija
daska kod uzglavlja kreveta
stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi)
fotelja, naslonjač, krevet, tabure
madrac, nadmadrac, podnica kreveta
okvir za sliku većih dimenzija
prozorske zaštitne rešetke i grilje
sobne pregrade
 
5. KUHINJSKA OPREMA
kuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.)
sudoper
radna površina
šank
 
6. VRTNA OPREMA
ograda i vrata
vrtni namještaj
vrtni alat, strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.)
sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz)
drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz)
posuda (za npr. cvijeće) i postolje/nosač većih dimenzija
vrtni ukrasi većih dimenzija
vrtna klupa
crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja
ljuljačka
suncobran i stalak za suncobran
sklopivi bazen
roštilj
 
7. OSTALI GLOMAZNI OTPAD
rolete, žaluzine, tende i sl.
ljestve i samostojeće stepenice
zavjese i nosači zavjesa
vrata (npr. sobna, ulazna i dr.)
staklo (okno)
prozor, prozorski okvir
invalidska kolica
dekorativni predmeti većih dimenzija
oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, i sl.)
sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.)
radijator
kante i posude većih dimenzija
tapete
daska za glačanje
okvir za sušenje rublja
 
Ovaj popis ne uključuje tvari i predmete za koje je posebnim propisom koji uređuje posebnu kategoriju otpada propisano da se smatraju otpadom koji se svrstava u tu posebnu kategoriju otpada.

 


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.