Danas s radom započinje reciklažno dvorište u Gaženici

Reciklažna dvorišta namijenjena su odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.   |   28.11.2017.

 

Danas 28. 11. 2017. s radom započinje reciklažno dvorište u Gaženici, treće po redu reciklažno dvorište u Zadru. Radovi izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta završeni su, Uporabna dozvola izdana je 21. kolovoza 2017. te je 30. listopada 2017. godine izvršen upis u Očevidnik reciklažnih dvorišta.  Odlukom Gradskog vijeća od 2. listopada 2017. RD Gaženica dano je na upravljanje TD Čistoća d.o.o. Zadar. Troškovi opremanja i izgradnje iznosili su 1.756.599,95 kuna s PDV-om što je 80% sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U reciklažno dvorište građani Zadra mogu potpuno besplatno donijeti i odložiti problematični otpad, papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, glomazni otpad, ulja i masti, boje, deterdžente, lijekove, baterije i akumulatore, električni i elektronički (EE)  otpad te građevinski otpad iz kućanstva i dr.

Grad Zadar je, s obzirom na broj stanovnika, dužan osigurati funkcioniranje najmanje tri reciklažna dvorišta. Trenutno je u funkciji reciklažno dvorište na odlagalištu Diklo u zapadnom dijelu grada, potom mobilno reciklažno dvorište kojim je obuhvaćen središnji dio grada te je izgradnjom i stavljanjem u funkciju reciklažnog dvorišta Gaženica obuhvaćen i istočni dio grada. Ovime je Grad Zadar ispunio zakonsku obvezu osiguranja reciklažnih dvorišta.

Kako bi se podignula svijest o ograničenosti i potrošivosti resursa te rastu količine otpada koje svakodnevno proizvodimo, Grad Zadar poduzima razne aktivnosti oko edukacije građana o potrebi recikliranja otpada. Reciklažna dvorišta namijenjena su upravo tome, odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Pozivaju se građani da u što većoj mjeri odvajaju otpad u svojim kućanstvima te izdvoje sav reciklabilni otpad i odlože ga u primjerene spremnike kako bi u konačnici stvorili što manje otpada za odlaganje na odlagalištu.  


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.