Javni poziv vlasnicima/korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Rok za dostavu 7. srpnja 2017.   |   26.05.2017.

 

Na mrežnim stranicama Grada Zadra, Upravnog odjela za razvitak otoka i zaštitu okoliša, objavljen je Javno poziv vlasnicima/korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest.

Ovim pozivom Grad Zadar ispunjava svoju obvezu iz članka 30. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16), a prikupljeni podaci će se dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom u kojem se nalazi azbest.

Javni poziv i obrazac se nalazi na http://www.grad-zadar.hr/vijest/razvoj-otoka-i-zastita-okolisa--vijesti-72/javni-poziv-vlasnicimakorisnicima-gradevina-u-kojima-se-nalazi-azbest-3813.html


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.