Zelena čistka 2017.

22.4.2017. Musapstan   |   06.04.2017.

 

Grad Zadar, UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša i Udruga "Eko-Zadar i ove godine organiziraju ekološku akciju "Zelena čistka", u suradnji sa Zadarskom županijom, Hrvatskim šumama, Čistoćom d.o.o. i Liburnijom d.o.o. Akcija čišćenja će se održati 22.4.2017. od 11,00 sati u šumi Musapstan.

"Zelena čistka" je dio globalnog pokreta koji okuplja aktivne građane i organizacije u zajedničkoj jednodnevnoj akciji čišćenja divljih odlagališta otpada i kao takva predstavlja najveći ekološki volonterski projekt u kojem sudjeluju gradovi, općine i obrazovne institucije diljem Hrvatske.

2016. godine je u akciji čišćenja sudjelovalo preko 55.500 volontera i sakupljeno je 4.600 tona otpada. Cilj ovogodišnje akcije, šeste po redu, je ponovno okupiti volontere i organizacije, očistiti ilegalno odložen otpad u Hrvatskoj, povezati sve sektore u realizaciji akcije čišćenja, utjecati na osvještavanje o stvaranju i odlaganju otpada te važnosti očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje.

Akcija se u Zadru organizira na Dan Planeta Zemlje na lokaciji Musapstan. Šuma Musapstan prepoznata je kao mjesto koje, s jedne strane, za jedan dio naših sugrađana predstavlja prostor za šetnju, odmor, druženje, radionice i aktivnosti u prirodi, dok s druge strane, svjedočimo kontinuiranom stvaranju ilegalnih odlagališta otpada u toj šumi. Potrudimo se zajednički očistiti smeće na Musapstanu i stvoriti čisto i ugodno okruženje, kako  za samu šumu, tako i za sve posjetitelje šume.

Organizatori "Zelene čistke" osiguravaju logističku organizaciju akcije čišćenja na terenu, besplatan prijevoz do lokacije (i povratak), opremu za čišćenje te osvježenje i program druženja nakon akcije.


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.