„Zato što volim Zadar“ u finalu izbora 10. Grand PRix HUOJ-a

  |   17.02.2017.

 

Stručni žiri 10. dodjele nagrada Grand PRix Hrvatske udruge za odnose s javnošću objavio je popis finalista završnice izbora za najbolje komunikacijske projekte. U kategoriji Grand PRix za odnose s javnošću u regionalnoj i lokalnoj samoupravi, od sedam prijavljenih projekata, projekt „Kampanja: Zato što volim Zadar“ je ušao u finale izbora.

Više na http://www.huoj.hr/index.php?opt=news&act=mlist&id=4386&lang=hr


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.