Moj Zadar bez azbesta

20.12.2016.   |   08.12.2016.

 

Obavještavaju se građani da će se u utorak 20. prosinca 2016. u VIP dvorani Športskog centra Višnjik, Splitska 3, s početkom u 18.00 sati održati edukacija pod nazivom „MOJ ZADAR BEZ AZBESTA“, o propisima vezanim za gospodarenje  građevnim otpadom koji sadrži azbest, zamjenu azbestnih krovova i fasada te mogućnostima sufinanciranja. Edukaciju, koja se provodi u suradnji Grada Zadra, Udruge Moj otok i TD Vodovod d.o.o. Zadar, voditi će Udruga Moj otok. Također, građani će imati priliku vidjeti primjere različitih pokrova za krov koji će biti izloženi tijekom edukacije. Pozivamo građane da se odazovu edukaciji i time pridonesu realizaciji projekta  „MOJ ZADAR BEZ AZBESTA“.


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.