ZATO ŠTO VOLIM ZADAR ide dalje!

U Gradskoj knjižnici Zadar kreće novi program Ponovo koristim stare stvari   |   11.11.2016.

 

Edukativno-informativni projekt Grada Zadra, UO za zaštitu okoliša i razvitak otoka, pod nazivom ZATO ŠTO VOLIM ZADAR-SVAKI DAN RADIM PRAVU STVAR, kreće u svoj novi ciklus.

U suradnji s Gradskom knjižnicom Zadar i Dubravkom Kolanović, akademskom slikaricom i svjetski poznatom ilustratoricom, pokrećemo program edukacije postupanja s otpadom pod nazivom Ponovno koristim stare stvari koji je ciljano kreiran za učenike 1. i 2. razreda osnovnih škola. Kroz školsku godinu 2016./2017. djelatnice Dječjeg odjela Knjižnice održati će edukativne radionice s učenicima 1. i 2. razreda dviju zadarskih osnovnih škola (OŠ Šime Budinića i OŠ Stanovi).

Cilj programa je osvješćivanje djece o važnosti sprječavanja nastanka otpada, poticanje na ponovnu uporabu (recikliranje) i edukacija o pravilnom razvrstavanju otpada. Radionice će se temeljiti na knjižnoj građi Knjižnice, edukativno-informativnim materijalima UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša, grafičkim materijalima koje je izradila ilustratorica Dubravka Kolanović i igrama koje su osmislile djelatnice Dječjeg odjela knjižnice Dajana Brunac i Vesna Karuza.


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.