Plan gospodarenja otpadom RH na savjetovanju

od 2.11. do 2.12..2016.   |   03.11.2016.

 

Na portalu www.esavjetovanja.gov.hr otvoreno je javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016. do 2022. godine. Plan gospodarenja otpadom je krovni dokument nacionalne politike u sektoru gospodarenja otpadom i svojim ciljevima i mjerama određuje put Republike Hrvatske u dugoročnom razdoblju. Svoje komentare, prijedloge i primjedbe na predmetni nacrt prijedloga možete ostaviti na https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4252


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.