Eko otoci na Ižu, Silbi i Premudi

Novosti iz Čistoće Zadar   |   17.10.2016.

 

Na Ižu, Silbi i Premudi ovog ljeta Čistoća-Zadar je postavila eko otoke.

Eko otok je namjenski spremnik koji se sastoji od četiri odvojena dijela predviđena za odlaganje korisnog otpada. Tako će stanovnici ovih otoka kao i posjetitelji moći odvojiti otpadni papir, staklo, plastiku i tekstil od ostalog kućnog otpada. Primarnom selekcijom otpada stvara se preduvjet za njegovo recikliranje, smanjuje količina otpada koji se odvozi na odlagalište, ali i utječe na čistoću i zaštitu okoliša naših otoka.


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.