OBAVIJEST o javnoj raspravi Studije o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Diklo

Od 01. do 31. kolovoza 2016. godine   |   21.07.2016.

 

Studija o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Diklo će biti izložena u prostorijama Grada Zadra (Zadar, Narodni trg 1) od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2016. godine.

Javno izlaganje Studije održat će se 30. kolovoza 2016. godine u 11.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe u svezi Studije moći će se dati na mjestu javnog uvida ili dostaviti poštom na adrese: Grad Zadar, 23000 Zadar, Narodni trg 1 i Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8, najkasnije posljednjeg dana javnog uvida.


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.