Grad Zadar dobitnik je priznanja EKO CROPAK 2016. za doprinos zaštiti okoliša

  |   16.05.2016.

 

Grad Zadar je za projekt: „ZATO ŠTO VOLIM ZADAR“ dobio nagradu EKO CROPAK 2016 u kategoriji „Cjeloviti doprinos zaštiti okoliša“.

CROPAK nagrade dodjeljuju se već trinaestu godinu za redom za izbor najbolje ambalaže, ambalažnog materijala, stroja i uređaja za proizvodnju ambalaže a ove godine uvedena i kategorija „Cjeloviti doprinos zaštiti okoliša – edukacijski projekti“..

Cilj CROPAK natječaja je promovirati i nagraditi tehnološku i tehničku izvedbu te dizajnerske dosege ambalaže kao sredstva zaštite, promocije i identifikacije proizvoda, motivirati sve sudionike u procesu stvaranja ambalaže na proširenje tehničke, tehnološke, kvalitativne i kreativne granice te promicanje angažmana na cjeloviti doprinos zaštiti okoliša kroz edukacijske projekte.

Nagrađeni projekt „ZATO ŠTO VOLIM ZADAR“ je edukacijski projekt kojeg je Grad Zadar pokrenuo 2015. godine s ciljem pružanja relevantnih informacija građanima Zadra o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom i povećanjem razine informiranosti o pojedinim kategorijama otpada i o važnosti odvojenog prikupljanja otpada. Također, kroz slogan „Zato što volim Zadar“ cilj je kreirati emocionalnu povezanost građana te ih motivirati na aktivniji angažman u gospodarenju otpadom u skladu s planovima Grada Zadra i komunalnog poduzeća Čistoća d.o.o., Zadar.

Provedena je opsežna kampanja u sklopu koje je postavljena posebna mrežna stranica s informacijama o gospodarenju otpadom na području Grada Zadra (www.zatostovolimzadar.hr) kao središnje mjesto za sve korisne informacije o gospodarenju otpadom. Izrađena je informativna publikacija (vodič) za građane koji je podijeljen u 2000 primjeraka. Izrađeno je 200 informativnih plakata za potrebe ustanova kojima je osnivač Grad Zadar te udruga, 2000 magnetića s logom kampanje te letak, banneri i radijski spotovi kojih je emitiranje u tijeku.

Projekt će se aktivno nastaviti i u 2016. godini distribucijom 33.000 komada letaka putem uplatnica te organizacijom edukativnih radionica za djecu osnovnih škola u Gradskoj knjižnici.  


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.