Otpad od hrane

SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA   |   09.05.2016.

 

Koristan priručnik sa smjernicama za sprječavanje nastanka otpada od hrane, namijenjen djelatnicima i gospodarskim subjektima u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, ali primjenjiv i u kućanstvima, možete naći na poveznici http://www.azo.hr/PrirucnikSprjecavanjeNastanka


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.