Uspješna Zelena čistka

IZVJEŠTAJI   |   30.04.2016.

 

U subotu, 30.4.2016. na području Puntamike, održana je u organizaciji Grada Zadra i Udruge Eko-Zadar još jedna ekološka akcija Zelena čistka - jedan dan za čišći okoliš. Akciji se odazvalo oko 150 građana, među kojima i članovi Volonterskog centra Zadar, Udruge Nada, učenici, učitelji i ravnatelj OŠ Šime Budinić, članovi i građani MO Puntamika, zamjenik gradonačelnika Ivica Vlakić, zamjenik župana Rudolf Dvorski i pročelnica UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša Andreja Baraba. 

Akciju su, kao i prethodnih godina, podržali Liburnija d.o.o. i Čistoća d.o.o. koji su se pobrinuli za prijevoz na Puntamiku i komunalnu opremu, a osvježenje za sudionike su omogućili caffe bar Bamboo, Falkensteiner, Sonik, Kaufland i Lidl.

Više o akciji na http://www.zadarski.hr/vijesti/clanak/id/21075/foto-zelena-cistka--jedan-dan-za-cist-okolis-sakupljena-tona-krupnog-otpada-100-kila-pet-ambalaze-i-60-kilograma-papira


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.