Zašto ne bacati poklopce vlažnih maramica?

PONOVNA UPORABA   |   18.04.2016.

 

Što učiniti s iskorištenim proizvodom? Prije nego ga odložimo, poželjno je razmisliti na koji način ga možemo i zadržati. Ovisno o iskorištenom proizvodu možemo ga dalje koristiti, prenamijeniti ili spremiti.

Vlažne maramice se koriste gotovo u svakom kućanstvu, a naročito u obiteljima s malom djecom. Prazna ambalaža od vlažnih maramica se najčešće baca, a mama Marina iz Zagreba se dosjetila kako poklopce od ambalaže vlažnih maramica uz malo truda i mašte možemo prenamijeniti u dječju igračku, i to prilagođenu za razne uzraste.

Cijeli članak pogledajte na http://www.index.hr/mame/clanak/ne-bacajte-poklopce-od-vlaznih-maramica--od-njih-mozete-napraviti-pametnu-igracku/887365.aspx

Ukoliko i vi imate primjer kako ste zadržali,prenamijenili i ponovo upotrijebili neki iskorišteni proizvod pošaljite nam opis i slike na otoci.okolis@grad-zadar.hr

Izvor: www.index.hr


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.