Akcije prikupljanja otpada

NAJAVA   |   14.04.2016.

 

Grad Zadar i Udruga Eko Zadar i ove godine će se aktivno uključiti u Zelenu čistku - jednodnevnu akciju čišćenja divljih odlagališta otpada. Zelena čistka – jedan dan za čišći okoliš se provodi u sklopu svjetske akcije World Cleanup 2016. Zelena čistka je postala najveća ekološka volonterska akcija u Hrvatskoj te je 2015. godine preko 52.000 volontera iz cijele Hrvatske samo u jednom danu očistilo 6.000 tona otpada. Izvrsni rezultati prošlogodišnjih akcija poticaj su da ove godine budemo još jači i još bolji.

Akcija se organizira u sklopu obilježavanja Dana planete Zemlje, te se ove godine planira održati u subotu 23. travnja 2016. godine, u vremenu od 11:00 do 15:00 sati, na području uz plažu na Puntamici, sjeverno od svjetionika. I ove godine gradski autoprijevoznik „Liburnija“ osigurati će besplatni prijevoz za građane na relaciji Kolodvor-Mala pošta-Puntamika, s polaskom u 10,30 i 11,30 sati.

Obvezna oprema: radna odjeća, rukavice i OSMIJEH!


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.