Javna nabava za izgradnju i opremanje Reciklažnog dvorišta

Odvajanje otpada   |   18.03.2016.

 

Grad Zadar, Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša, pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave za izgradnju i opremanje Reciklažnog dvorišta na području Mjesnog odbora Gaženica. Procijenjena vrijednost nabave je 1.707.200,00 kuna bez PDV-a. Uz postojeće Reciklažno dvorište Diklo te mobilno reciklažno dvorište, Grad Zadar uskoro treba dobiti i treće reciklažno dvorište. Reciklažno dvorište je svaki ograđeni prostor koji se nadzire te je namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Građani Zadra mogu potpuno besplatno u reciklažno dvorištu donijeti i odložiti problematični otpad, papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, glomazni otpad, ulja i masti, boje, deterdžente, lijekove, baterije i akumulatore, električni i elektronički (EE)  otpad te građevinski otpad iz kućanstva. Reciklažno dvorište u Gaženici  trebalo bi početi s radom na jesen, a projekt s 80 % sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.