Predstavljen plan sanacije odlagališta otpada Diklo

Događaji   |   08.03.2016.

 

U Velikoj vijećnici Grada Zadra 8. ožujka 2016. održano je predstavljanje projekta „Sanacija i zatvaranje odlagališta Diklo“. Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Diklo jedan je od tri najvažnija cilja uvođenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom definiran strateškim planovima Grada Zadra. Uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom obaveza je koju je  Republika Hrvatska preuzela tijekom pregovora za članstvo u Europskoj uniji. Osim sanacije i zatvaranja odlagališta otpada, uvođenje cjelovitog sustava podrazumijeva izgradnju centara za gospodarenje otpadom i izgradnju sustava za odvojeno prikupljanje i recikliranje otpada. Prezentacija je održana s ciljem pravovremenog informiranja javnosti i uključivanja građana u proces donošenja odluka. Tijekom 2016. uslijedit će i službena javna rasprava u okviru postupka procjene utjecaja na okoliš. Izradu sve potrebne dokumentacije i prijavu projekta za EU fondove financiraju  Svjetska banka i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je ujedno nositelj projekta.


Zamjenik gradonačelnika Ivica Vlakić naglasio je važnost sanacije odlagališta Diklo za sve građane Zadra. Ujedno je istaknuo da će se s radovima na sanaciji početi tek nakon što CGO Biljane Donje počne s radom, kako ni u jednom trenutku ne bi bilo upitno odlaganje otpada s područja Zadra.
Na prezentaciji su sudjelovali i Alen Čečura, predstavnik  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, autori Idejnog projekta sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo, predstavnici SAFEGE&co zajednice ponuditelja Ivan Barbić i Boža Kovač, izrađivači Studije izvodljivosti s analizom troškova,  te Mario Pokrivač  iz tvrtke  Dvokut ECRO koja je izradila Studiju utjecaja zahvata na okoliš.


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.