Čistoća je otvorila svoju novu poslovnicu

Odvajanje otpada   |   13.04.2016.

 

Na zadarskom Polutoku, Frederica Grisogona 17, Čistoća je početkom veljače otvorila svoju novu poslovnicu. Građani Zadra u novoj poslovnici mogu plaćati račune za usluge odvoza komunalnog otpada, preuzeti namjenske vrećice za odlaganje papira (plave) i plastičnog otpada (žute)  te dobiti sve potrebne informacije.

Radno vrijeme poslovnice Čistoće:

Ponedjeljak, četvrtak i petak: 7.00-15.00

Utorak i srijeda: 7.00-20.00

Info telefon: 023/ 316 409


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.