Edukacija djece u dječjim vrtićima u Zadru

Učimo djecu   |   04.03.2016.

 

Eko d.o.o. je počeo s edukacijom djece u dječjim vrtićima u Zadru. Mališani prije svega uče da sav otpad nije smeće, a zatim i kako pravilno odvojiti i odložiti otpad (koji otpad ide u koju kantu), kako se neki proizvodi mogu ponovno koristiti, a pojedine vrste otpada i reciklirati. Iznenađujuće je koliko su djeca dobro upućena. U većini dječjih vrtića djeca odvojeno prikupljaju papir, plastične boce i plastične čepove od boca i već imaju usvojene dobre navike. Naš posao je samo nadopuniti njihove spoznaje i saznanja, te uživati u dječjoj znatiželji i upoznavanju svijeta otpada.

 Do sada su edukacijom obuhvaćeni Dječji vrtić Sunce, tj. osam njegovih područnih objekata (Ciciban, Jazine, Smiljevac, Maslačak, Vladimir Nazor, Duga, Tratinčica i Kožino) te Dječji vrtić Zvjezdice u Zemuniku i Maruškica u Škabrnji. Nakon uskršnjih praznika Eko d.o.o. će posjetiti Dječji vrtić Radost koji također ima više područnih objekata,  a s  vremenom će edukacijom biti obuhvaćene osnovne i srednje škole.


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.