Želite li pravilno zbrinuti građevinski otpad, najbolje ga je odvesti na Odlagalište otpada Diklo, gdje će biti pravilno odloženo. Građevinski otpad se ne smije odlagati u spremnike za glomazni otpad. Građevinski otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije ili uklanjanja postojećih građevina te otpad od iskopanog materijala koji se ne može ponovo upotrijebiti.

 

 

Građevinski otpad moguće je besplatno odložiti na Odlagalište otpada Diklo, ukoliko ga sami dovezete u osobnom vozilu ili u osovinskoj prikolici za osobna vozila. Pojedinačni komadi građevinskog otpada ne smiju biti veći od 40 cm. Ukoliko građani s izvršiteljem građevinskih radova dogovore da će ta osoba ili tvrtka zbrinuti nastali građevinski otpad, preporučamo da se od izvršitelja zatraži potvrda o pravilnom zbrinjavanju otpada.

 

Građevinski otpad iz kućanstva

Građevinski otpad može nastati u kućanstvima, prilikom manjih radova ili renoviranja, koje obavlja sam vlasnik. Pod tu vrstu otpada, koji ne smije težiti više od 200 kg, spadaju beton, cigle, crijep i pločice, keramika, izolacijski materijali koji sadrže azbest i(li) ostale opasne tvari, građevinski materijali koji sadrže azbest, građevinski materijali na bazi gipsa (uključujući i materijale onečišćene opasnim tvarima).

 

Građevinski otpad koji sadrži azbest

Građevinski otpad koji sadrži azbest (salonitne ploče, vodovodne cijevi, izolacijske ploče, razna azbestno-cementna galanterija i sl.) moguće je odložiti na Odlagalištu otpada Diklo, na kojem se nalazi posebna kazeta za odlaganje i zbrinjavanje azbesta, čime se sprječava njegov jako negativan utjecaj na okoliš. U građevinama se azbest nalazi u raznim oblicima, a uklanja se isključivo kod rušenja i obnova. Vlakna azbesta, koja su mikrometarske veličine, se udisanjem akumuliraju u plućima. Sve vrste azbesta uzrokuju karcinom i ubrajaju se u kancerogene tvari prvog razreda. Najviše se azbesta nalazi u krovnim pokrovima tzv. salonit pločama tvornice Salonit koja je proizvela 7,3 milijuna tona ploča u bivšoj državi.

Ako posjedujete veće količine građevinskog otpada koji sadrži azbest, kontaktirajte ovlaštenog sakupljača azbestnog otpada, prema informacijama s popisa ovlaštenih sakupljača građevinskog otpada koji sadrži azbest te zbrinite sav neželjeni građevinski azbestni otpad bez naknade.

 

Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.

Vijesti

Od 1. listopada 2018., Čistoća d.o.o., Zadar počinje s novim načinom preuzimanja glomaznog otpada

Od 1. listopada 2018., Čistoća d.o.o., Zadar počinje s novim načinom preuzimanja glomaznog otpada, u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom ...

Od 1. listopada 2018., Čistoća d.o.o., Zadar počinje s novim načinom preuzimanja glomaznog otpada, u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Uredbom o gospodarenju komunal...

Dan planeta Zemlje

U povodu obilježavanja Dana planete Zemlje 22. travnja, Grad Zadar će u suradnji s Hrvatskim šumama-Šumarijom Zadar i Čistoćom d.o.o. u tjednu koji prethodi predmetnom danu, provesti akciju uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u šumama na predjelu Dikla, Kožina i Crnog te u šumi Musapstan.

U povodu obilježavanja Dana planete Zemlje 22. travnja, Grad Zadar će u suradnji s Hrvatskim šumama-Šumarijom Zadar i Čistoćom d.o.o. u tjednu koji prethodi predmetnom danu, provesti akci...

Javni uvid - nacrt plana za gospodarenje otpadom

Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada zadra 2018.- 2023. bit će na javnom uvidu od 26. siječnja do 26. veljače 2018.

Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada zadra 2018.- 2023. bit će na javnom uvidu od 26. siječnja do 26. veljače 2018.     Vezani dokumenti OBAVIJEST[1].pdf Nacrt PGOZad...

Savjetovanje s javnošću

Nacrt prijedloga odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/1...