Stari električni i elektronički (EE otpad) uređaji ne smiju se odlagati ni u jednoj vrsti spremnika, već ih je potrebno odnijeti u reciklažno dvorište ili u trgovine EE opreme, koje imaju više od 400 m2 prodajne površine. Takve trgovine su dužne, bez ikakve naknade i obveze kupnje, preuzeti EE otpad vanjskih dimenzija do 25 cm. Ukoliko kupujete novi uređaj, prodavatelj je dužan besplatno preuzeti vaš stari uređaj, a za EE otpad teži od 30 kg možete kontaktirati ovlaštenog sakupljača koji je dužan besplatno odvesti i zbrinuti vaš otpad. Ukoliko je vaš uređaj na popravku kod servisera, a nije ga moguće popraviti – serviser ga je dužan pravilno zbrinuti.

 

Baterije, žarulje i akumulatori

Prema Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom, prodavatelj baterija, žarulja i akumulatora dužan je preuzeti otpadne akumulatore, žarulje i baterije bez naknade.

 

U Zadru, EE otpad vanjskih dimenzija do 25 cm, žarulje i baterije moguće je odnijeti u sljedeće veće trgovine:
PLODINE
BAUMAX
BAUHAUS
INTERSPAR
KONZUM
PEVEC
KAUFLAND
BAKMAZ – samo baterije


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.

Vijesti

Zelena čistka na Novom Bokanjcu - uklonjeno 158 tona otpada

Povodom Dana Planeta Zemlje 22. travnja zajedničkom akcijom Grada Zadra i trgovačkih društava Čistoće d.o.o. i Vodovoda d.o.o. provedena je akcija uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u šumi na predjelu Novog Bokanjca.

Povodom Dana Planeta Zemlje 22. travnja zajedničkom akcijom Grada Zadra i trgovačkih društava Čistoće d.o.o. i Vodovoda d.o.o. provedena je akcija uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u &scar...

Ponovno koristim stare stvari

Edukativno-informativni projekt Grada Zadra, UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, pod nazivom ZATO ŠTO VOLIM ZADAR nastavlja se i u 2019. godini.

Edukativno-informativni projekt Grada Zadra, UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, pod nazivom ZATO ŠTO VOLIM ZADAR nastavlja se i u 2019. godini.   U suradnji s ...

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Po dostavljenoj prijavi na Javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Po dostavljenoj prijavi na Javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Gradu Zadru odobrena su sredstva u v...

Ministar Ćorić obišao odlagalište otpada Diklo

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić 30. siječnja 2019. godine održao je sastanak s gradonačelnikom Zadra Brankom Dukićem i njegovim suradnicima te predstavnicima Mjesnog odbora Diklo.

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić 30. siječnja 2019. godine održao je sastanak s gradonačelnikom Zadra Brankom Dukićem i njegovim suradnicima te predstavnicim...