Jeste li znali?
Svaka druga glavica salate, svaki drugi krumpir, svaka druga rajčica i svaki peti kruh, iako još uvijek u jestivom stanju, u razvijenim zemljama završavaju na otpadu. Bacanjem hrane povećavamo cijenu hrane i neizravno doprinosimo gladi u svijetu.
Biorazgradivi otpad, u koji spadaju ostaci voća i povrća, pokošena trava i korov, ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci biljaka i cvijeća, usitnjeno suho granje i lišće, slama, sijeno, piljevina i ostaci voćaka, mogu odložiti u:
• Posebne spremnike na područjima mjesnih odbora Bokanjac,  Novi Bokanjac i Crno (za više informacija, posjetite našu rubriku Kada se odvozi otpad i provjerite raspored odvoza biorazgradivog otpada
• Reciklažno dvorište Diklo (Diklo bb)
• Reciklažno dvorište Gaženica
 

 

U spremnike za biorazgradivi otpad ne smiju se odlagati ostatke kuhanog voća i povrća, meso, ribu i kosti, pepeo, prašinu i vrećice iz usisivača te ostatke pijeska od kućnih ljubimaca.
Ove vrste otpada isključivo se odlažu u Reciklažno dvorište Diklo ili mobilno reciklažno dvorište.

 
 

Otpad nastao od ostataka hrane, vrtnih ili zelenih proizvoda može se kompostirati i tako proizvesti plodni humus.

 

 

Iznimno velik dio biorazgradivog otpada nastaje bacanjem ostataka hrane, čime ne samo da stvara otpad, već se odbacuje vrijedan resurs, koji bi, kompostiranjem, mogao poslužiti u poljoprivredne svrhe.
Smanjenje količine otpada, nastalog iz hrane, moguće je postići na nekoliko načina:

  1. Planiranjem kupovine
  2. Provjerom datuma
  3. Uzimanjem u obzir financijskog aspekta – razmišljanjem o nepotrebnim troškovima i mogućim uštedama
  4. Održavanjem zdravog hladnjaka
  5. Skladištenjem
  6. Organizacijom hladnjaka (spremanje starijih namirnica naprijed, a novih straga)
  7. Pripremom manjih porcija hrane
  8. Iskorištavanjem ostataka
  9. Zamrzavanjem hrane
  10. Kompostiranjem

Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.

Vijesti

Zelena čistka na Novom Bokanjcu - uklonjeno 158 tona otpada

Povodom Dana Planeta Zemlje 22. travnja zajedničkom akcijom Grada Zadra i trgovačkih društava Čistoće d.o.o. i Vodovoda d.o.o. provedena je akcija uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u šumi na predjelu Novog Bokanjca.

Povodom Dana Planeta Zemlje 22. travnja zajedničkom akcijom Grada Zadra i trgovačkih društava Čistoće d.o.o. i Vodovoda d.o.o. provedena je akcija uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u &scar...

Ponovno koristim stare stvari

Edukativno-informativni projekt Grada Zadra, UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, pod nazivom ZATO ŠTO VOLIM ZADAR nastavlja se i u 2019. godini.

Edukativno-informativni projekt Grada Zadra, UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, pod nazivom ZATO ŠTO VOLIM ZADAR nastavlja se i u 2019. godini.   U suradnji s ...

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Po dostavljenoj prijavi na Javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Po dostavljenoj prijavi na Javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Gradu Zadru odobrena su sredstva u v...

Ministar Ćorić obišao odlagalište otpada Diklo

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić 30. siječnja 2019. godine održao je sastanak s gradonačelnikom Zadra Brankom Dukićem i njegovim suradnicima te predstavnicima Mjesnog odbora Diklo.

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić 30. siječnja 2019. godine održao je sastanak s gradonačelnikom Zadra Brankom Dukićem i njegovim suradnicima te predstavnicim...