Gospodarenje otpadom danas i sutra

Od linearnog prema kružnom

Proizvođači su danas ponajprije fokusirani na proizvodnju i potrošnju što jeftinijih proizvoda. Posljedica je brza uporaba, odlaganje i zamjena proizvoda. Resursi se koriste na način da proizvodi u koje se ugrađuju, jednom kad ih potrošimo ili više ne trebamo, završavaju na odlagalištima. Ovakav se pristup opisuje kao „uzmi - napravi - odbaci“ ili linearno gospodarstvo.
Dugi niz godina on je dobro funkcionirao, a njegove posljedice u pravilu su zanemarivane. Ulaskom u 21. stoljeće i s pogledom na budućnost, sve više postaje jasno da potrebe sve većeg broja stanovnika neće biti moguće zadovoljiti sa sve manje raspoloživih resursa, da se ne spominju negativni utjecaji na okoliš.

U ovom trenutku  koristimo više resursa nego što ih je Zemlja u stanju obnoviti, pa ono što potrošimo u godinu dana, planet obnavlja godinu dana i šest mjeseci, odnosno trošimo ekvivalent 1,6 planeta za osiguranje resursa i zbrinjavanje otpada.

 

 

Promjena je neizbježna.

Pretpostavka da na raspolaganju imamo neograničene i jeftine resurse te da otpad bez troška možemo asimilirati u okoliš postupno se mijenja. Brojni znanstvenici i stručnjaci zazvonili su na uzbunu vezano uz negativne utjecaje ljudskih djelatnosti na Zemljin ekosustav. Danas se tako sve više razgovara o nužnosti promjene prema kružnom načinu proizvodnje.

 

Načela kružnog gospodarstva

  • Koristi manje: smanjivanje na najmanju mjeru iskorištavanje resursa i eliminiranje otpada i zagađenja
  • Učini više: u svakoj fazi proizvodnje maksimalno se povećava vrijednost
  • Upravljaj resursima: upravljanje kretanjem bioloških resursa iz i u životnu sredinu, oporaba i zadržavanje neobnovljivih resursa u zatvorenim krugovima
  • Radi zajedno: uspostava obostrano korisnih odnosa

 

U kružnom gospodarstvu tvrtke proizvode, usavršavaju i obnavljaju. Materijali koji se mogu sigurno vratiti u životni prostor – što omogućuje stvaranje više resursa za budućnost – definiraju se kao biološki. Svi ostali se definiraju kao tehnološki. Dizajniraju se tako da se mogu što duže koristiti. Proizvodi trajne namjene se koriste sve dok ne prestanu biti funkcionalni, a oni s vijekom trajanja proizvode se i koriste na način da stvaraju manje otpada, a zatim se prenamjenjuju za različite potrebe. Krajnji je cilj zatvoriti petlju u proizvodnji proizvoda, međusobno povezati sve dijelove kružnog proizvodnog lanca, odnosno, živjeti dobro, u okviru granica našeg planeta, što je temeljna poruka 7. okolišnog akcijskog plana EU do 2020.

 

 

Mali vodič za kružno gospodarstvo

Kako mogu osobno doprinijeti prijelazu na kružno gospodarstvo?
Prije nego što donesete konačnu odluku o odlaganju nekog proizvoda, pogledajte na koje ga sve načine možete zbrinuti.

 

 


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.

Vijesti

Od 1. listopada 2018., Čistoća d.o.o., Zadar počinje s novim načinom preuzimanja glomaznog otpada

Od 1. listopada 2018., Čistoća d.o.o., Zadar počinje s novim načinom preuzimanja glomaznog otpada, u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom ...

Od 1. listopada 2018., Čistoća d.o.o., Zadar počinje s novim načinom preuzimanja glomaznog otpada, u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Uredbom o gospodarenju komunal...

Dan planeta Zemlje

U povodu obilježavanja Dana planete Zemlje 22. travnja, Grad Zadar će u suradnji s Hrvatskim šumama-Šumarijom Zadar i Čistoćom d.o.o. u tjednu koji prethodi predmetnom danu, provesti akciju uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u šumama na predjelu Dikla, Kožina i Crnog te u šumi Musapstan.

U povodu obilježavanja Dana planete Zemlje 22. travnja, Grad Zadar će u suradnji s Hrvatskim šumama-Šumarijom Zadar i Čistoćom d.o.o. u tjednu koji prethodi predmetnom danu, provesti akci...

Javni uvid - nacrt plana za gospodarenje otpadom

Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada zadra 2018.- 2023. bit će na javnom uvidu od 26. siječnja do 26. veljače 2018.

Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada zadra 2018.- 2023. bit će na javnom uvidu od 26. siječnja do 26. veljače 2018.     Vezani dokumenti OBAVIJEST[1].pdf Nacrt PGOZad...

Savjetovanje s javnošću

Nacrt prijedloga odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/1...